Home|O nama

O nama

Komplet sistem d.o.o.

O nama

Komplet sistem d.o.o.
MB: 02378868
OIB17807627317
Žiro račun: 2340009-1110330423
www.komplet.hr
komplet@komplet.hr


Temeljni podaci:
Matični broj: 060243702
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
KOMPLET SISTEM za računalne usluge, društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: KOMPLET SISTEM d.o.o.
Sjedište: Solin, A.Starčevića 142
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću